Reservationsbetingelser for pakkerejse

Check-in på pladsen er tidligst kl. 13.00 og check-ud senest kl. 11.00

ANKOMST: Sker ankomst ikke senest kl. 20.00 på den aftalte dag - såfremt andet ikke er aftalt! – fritstilles pladsen og reservationen af pakkerejsen bortfalder og betragtes som afbrudt ophold.  
Ved ankomst med færgen fra Ystad kl. 18.30, bedes I køre direkte til campingpladsen, så I ankommer ca. 20.30.

ÆNDRING AF RESERVATION kan ske indtil 31 dage før ankomst, forudsat at der er ledig plads i det ønskede tidsrum, da det ellers betragtes som en annullering.

ÆNDRING AF FÆRGEBILLET:
Skal foretages af udlejer. Billetten kan ændres indtil 2 timer før afrejse.
Ved forsinket fremmøde til færgen refunderes færgebilletten ikke – så husk at ringe til os ved forsinkelse.
OBS: Ved ændring af færgebillet fra den 1. september, sker det til den aktuelle dagspris på afgangen
+ ændringsgebyr på 100 kr. pr. vej.

AFBRUDT OPHOLD:
Såfremt hele reservationsperioden ikke bliver overholdt, f.eks. ved forsinket fremmøde, eller ved afrejse før tid, refunderes intet – uanset genudlejning.

ANNULLERING (skal være skriftlig – enten brev, fax, eller med en kvitteret mail).   
Ved annullering skal bankoplysninger (registrerings- og kontonummer) oplyses.
OBS: der opkræves et reservationsgebyr. Se nedenstående:

Ved annullering af plads i sæson A og B gælder flg. reservationsgebyrer:
Ved annullering senest 2 mdr. før beregnes et gebyr på 500 kr.
Ved annullering senest 31 dage før beregnes et gebyr på 1000 kr.
Ved annullering senest 10 dage før beregnes et gebyr på 2000 kr. 
Ved annullering senere end 10 dage før beregnes et gebyr på 3000 kr.

Ved annullering af plads i sæson C, gælder dog kun flg. reservationsgebyrer*:
Ved annullering senest 31 dage før beregnes et gebyr på 500 kr.
Ved annullering senest 10 dage før beregnes et gebyr på 1000 kr. 
Ved annullering senere end 10 dage før beregnes et gebyr på 1500 kr. 


*: Såfremt en del af reservationsperioden ligger i sæson B, beregnes gebyret efter "Annullering af plads i sæson A og B"

FORSIKRING: Man kan ved eget forsikringsselskab sikre sig mod udgifter i forbindelse med pludselig opstået sygdom, ulykke eller lignende.
Husk at aftalen skal dække i Danmark (mange er allerede forsikring mod pludselig opstået sygdom, ulykke e.l. i udlandet).

CAMPINGPLADSENS REGLEMENT samt lejrchefens anvisninger skal overholdes, da det ellers i yderste konsekvens kan medføre bortvisning fra pladsen.            
Ved bortvisning vil beløbet for de mistede dage, dog med fradrag af 1000 kr. i gebyr, blive refunderet og færgebilletterne afregnes til standardpris.

El: i betaling for el er varme og aircondition ikke iberegnet og ikke tilladt.

Reservationen er personlig og kan ikke overdrages til andre.

OBS: mindstealder for at reservere er 18 år.