Reservationsbetingelser for pakkerejse

Reservationsbetingelser

 

PÅ ANKOMSTDAGEN: Kundenummer bedes oplyst ved check-in.

Pladsen kan ikke forventes ledig før kl. 13.00. Vi kan desværre ikke garantere en bestemt plads, men vi forsøger, i det omfang det er muligt at opfylde eventuelle ønsker.
Check-ud er senest kl. 11.00

Ved booking accepteres nedenstående reservationsbetingelser.


ANKOMST
: Sker ankomst ikke indenfor det aftalte ankomsttidspunkt, fritstilles pladsen og reservationen bortfalder og betragtes som afbrudt ophold. Ved forsinkelse bedes I kontakte os hurtigst muligt.

AFBRUDT OPHOLD: Hvis hele reservationsperioden ikke bliver overholdt, f.eks. ved forsinket fremmøde, eller ved afrejse før tid, refunderes intet – uanset genudlejning.

ÆNDRING AF RESERVATION kan ske indtil 5 uger før ankomst, da det ellers betragtes som en annullering og ny bestilling. Ændringen er forudsat at det er i indeværende år, at der er ledig plads i det ønskede tidsrum.

VED ANNULLERING (skal være skriftligt: brev/kvitteret mail) opkræves der et reservationsgebyr.

I reservationsperiode A (fra 1/7 – 11/8) gælder flg. reservationsgebyr ved afbestilling senest:

2 måneder før: 1000 kr.

5 uger før: 2500 kr.

10 dage før: 3500 kr.

3 dage før: 4000 kr.

0-2 dage før: hele beløbet

I reservationsperiode B* (indtil 1/7 og fra 12/8) gælder flg. reservationsgebyr ved afbestilling senest:

2 måneder før: 500 kr.

5 uger før: 1500 kr.

10 dage før: 2000 kr.

3 dage før: 2500 kr.

0-2 dage før: hele beløbet

*: Hvis en del af reservationsperioden ligger i perioden 1/7 – 11/8 beregnes gebyret efter reservationsperiode A.


FORSIKRING:
Man kan i eget forsikringsselskab sikre sig mod udgifter ifm. pludselig opstået sygdom e.l.

Campingreglementet samt lejrchefens anvisninger skal overholdes, da det i flg. campingreglementet i yderste konsekvens kan medføre bortvisning fra pladsen og blive betragtet som afbrudt ophold. Ved bortvisning vil beløbet for de mistede dage, dog med fradrag af 1000 kr. i gebyr, blive refunderet.

EL: betaling for EL er ikke ibefattet elvarme og aircondition og er ikke tilladt.

HUND: vedr. hund med på pladsen, se under ”HUND” på vores hjemmeside: www.familiecamping.dk

Se desuden PRAKTISKE OPLYSNINGER under Prisliste på vores hjemmeside: www.familiecamping.dk

Reservationen er personlig og kan ikke overdrages

OBS: mindstealder for at reservere er 18 år.

HUSK venligst at oplyse Kundenummer ved enhver henvendelse.