Reservations og lejebetingelser

Reservations- og lejebetingelser

Ved booking accepteres nedenstående reservations og lejebetingelser.

PÅ ANKOMSTDAGEN: Kundenummer bedes oplyst ved check-in.

Standplads: Check-in: Pladsen kan ikke forventes ledig før kl. 13.00. Check-ud: er senest kl. 11.00

Udlejningsenhed Check-in: hytter/campingvogne kan ikke forventes ledige før kl. 15. Check-ud: er senest kl. 11.00

ANKOMST: Sker ankomst ikke indenfor det aftalte ankomsttidspunkt, fritstilles pladsen og reservationen bortfalder og betragtes som afbrudt ophold. Ved forsinkelse bedes I kontakte os hurtigst muligt.

AFBRUDT OPHOLD: Hvis hele reservationsperioden ikke bliver overholdt, f.eks. ved forsinket fremmøde, eller ved afrejse før tid, refunderes intet – uanset genudlejning.

CAMPINGREGLEMENTET samt lejrchefens anvisninger skal overholdes, da det i flg. campingreglementet i yderste konsekvens kan medføre bortvisning fra pladsen og blive betragtet som afbrudt ophold. Ved bortvisning vil beløbet for de mistede dage, dog med fradrag af 1000 kr. i gebyr, blive refunderet.

EL: Elvarme og aircondition er ikke tilladt at bruge på standpladser.

Hytter- El afregnes med 3,00 kr. pr. kWh. I 15 kvm hytter er el inklusiv i lejen 

VAND: I spahytterne afregnes vandforbrug desuden med 60 kr. pr. m3.

Hus: El, vand og olie (forbrug) afregnes med fast beløb og betales sammen med lejen. Forbrug afregnes med følgende priser pr. uge:

 • uge 16-18: 1000 kr.
 • uge 19-25: 750 kr.
 • uge 26-36: 500 kr.
 • uge 37-39: 750 kr.
 • uge 40-42: 1000 kr.

EL / HYBRID BILER: Må ikke oplades på standplads eller ved hytter. Kontakt receptionen for yderligere information.

RENGØRING: Hvis I ønsker slutrengøring, skal det bestilles senest 3 dage før afrejse fra campingpladsen. Sammen med lejen betales et obligatorisk rengøringsdepositum. Rengøring af det lejede påhviler lejer. Ved fraflytning skal såvel det lejede som inventaret afleveres i samme rengjorte og ryddelige stand som ved overtagelsen. Evt. nødvendig rengøring vil blive foretaget for lejers regning.

Rengøringsdepositumopkræves som sikkerhed for, at det lejede efterlades rengjort og uskadt.

 • 250 kr. i 15 m2 hytter
 • 300 kr. i 20 m2 hytter
 • 500 kr. i 25 m2 hytter og i 3 pers. campingvogne
 • 750 kr. i 30 m2 hytter og i 4 pers. campingvogne
 • 1250 kr. i 150 m2 hus

Depositummet overføres til lejers oplyste bankkonto senest 10 dage efter hjemrejse, hvis vi har modtaget korrekte bankoplysninger og rengøringen er ok.

EKSTRA: Følgende kan reserveres, senest 2 uger før ankomst, skal afhentes og leveres retur i receptionen eller et andet anvist sted:

 • Sengelinned inkl. et lille og et stort håndklæde 150,- pr. sæt
 • Weekendseng 75,- kr. pr. uge
 • Høj stol 75,- kr. pr. uge

RYGNING er ikke tilladt i vores udlejningsenheder.

SKADER: Udlejeren påtager sig intet ansvar for pludselig opståede skader, men vil drage omsorg for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelsen. Lejeren er erstatningspligtig for det lejede og erstatningspligtig for evt. skader forvoldt på det lejede eller inventaret i lejeperioden. Evt. skader skal straks anmeldes til udlejer.

PLADS/ HYTTE-GARANTI: Det er muligt mod et garantigebyr at sikre sig at booke en bestemt hytte eller standplads. Der tages forbehold for fejl.

HUND: vedr. hund på pladsen, se under ”HUND” på vores hjemmeside: www.familiecamping.dk

Se desuden PRAKTISKE OPLYSNINGER under Prisliste på vores hjemmeside: www.familiecamping.dk

Reservationen er personlig og kan ikke overdrages

OBS: mindstealder for at reservere er 18 år.

HUSK venligst at oplyse Kundenummer ved enhver henvendelse.