Lejebetingelser

ALMINDELIGE LEJEBETINGELSER

Ved booking accepteres nedenstående reservationsbetingelser:


ANKOMST tidligst kl. 15.00

AFREJSE senest kl. 11.00 (hvis der er bestilt slutrengøring, er seneste afrejsetidspunkt kl. 10.00).

 

ANKOMST:
På ankomstdagen bedes I gennemgå hytten og henvende jer i receptionen, hvis der er fejl eller mangler.
Sker ankomst ikke senest kl. 20.00 på den aftalte dag - hvis andet ikke er aftalt! – fritstilles hytten og reservationen af pakkerejsen bortfalder og betragtes som afbrudt ophold.  

Ved afrejse fra Ystad kl. 18.30, bedes I køre direkte til campingpladsen, så I ankommer ca. 20.30. 

AFREJSE:   Hytten skal være rengjort ved afrejse, hvis der ikke er bestilt rengøring.
Hytten skal forlades inden kl. 11.00 (dog kl. 10.00 i 15 m2 hytter).  
Hvis der er bestilt slutrengøring, skal hytten forlades inden kl. 10.00.
Slutrengøring skal bestilles senest 3 dage før afrejse.
 

ANTAL BEBOERE: Det lejede må kun benyttes af det aftalte antal voksne og børn (0-11 år). Maksimum antal personer (voksne og børn) kan ses på ”Vigtige informationer” på vores hjemmeside www.familiecamping.dk
 

CAMPINGREGLEMENTET samt lejrchefens anvisninger skal overholdes, da det i flg. campingreglementet i yderste konsekvens kan medføre bortvisning fra pladsen og blive betragtet som afbrudt ophold. Ved bortvisning vil beløbet for de mistede dage, dog med fradrag af 1000 DKK i gebyr.
 

FORSIKRING: Man kan ved eget forsikringsselskab sikre sig mod udgifter ifm. pludselig opstået sygdom, ulykke el.lign.
 

FÆRGEBILLET - KUN ved pakkerejse:
Al befordring sker i henhold til Bornholmslinjens befordringsbestemmelser (se: www.bornholmslinjen.dk)
ÆNDRING AF FÆRGEBILLET kan ske indtil 31 dage før ankomst.
Senere end 31 dage før ankomst kan færgebilletten ændres indenfor +/- 3 rejsedage på samme rute og retning.

HUSDYR:
se under ”HUND” på vores hjemmeside: www.familiecamping.dk
Hund / husdyrer kun tilladt i få hytter og kun efter aftale - opgiv da antal og race.                      
Pris: 250 kr. pr. husdyr og maksimum 2 stk. Hvis det ikke står afregningen, betales det på pladsen. Husdyr tæller med som personer i hytten.
Husdyr må ikke komme op i møblerne – heller ikke i sengene - og må ikke være alene i det lejede. 


INSEKTER:
Udlejeren påtager sig intet ansvar i forbindelse med evt. forekomst af insekter (myrer, ørentviste mv.) i det lejede.
 

RENGØRINGSDEPOSITUMopkræves som sikkerhed for, at det lejede efterlades rengjort og uskadt.

Rengøringsdepositum:
300 kr.i 20 m2 hytter
500 kr. i 25 m2 hytter og i 3 pers. campingvogne
750 kr. i 30 m2 hytter og i 4 pers. campingvogne
1250 kr. i 150 m2 hus
Depositummet overføres til lejers oplyste bankkonto senest 10 dage efter hjemrejse, hvis rengøringen er ok.

VIGTIGT:   I tilfælde, hvor lejers bankoplysninger ikke kendes eller er mangelfulde, kan depositummet desværre ikke returneres og kan derfor heller ikke tilbagebetales.


Rengøring
af det lejede påhviler lejer. Ved fraflytning skal såvel det lejede som inventaret afleveres i samme rengjorte og ryddelige stand som ved overtagelsen. Evt. nødvendig rengøring vil blive foretaget for lejers regning. Rengøring kan bestilles senest 3 dage før afrejse. Bestillingsseddel, som ligger i det lejede, skal da afleveres.

* Hvis Rengøringsdepositum ikke står på afregningen, er det en fejl (gælder dog ikke 4 pers. hytte på 15 m2 og i 2 pers. campingvogne, hvor der ikke betales et rengøringsdepositum). Depositum kan derfor heller ikke tilbagebetales!).

Bliver det nødvendigt at tilbageholde et beløb til dækning af mangelfuld rengøring eller evt. skader, må vi trække beløbet fra depositummet. Hvis beløbet ikke dækker en evt. skade, vil differencen blive opkrævet.

* OBS: Hvis I afrejser fra det lejede tidligere end kl. 09.00, er der obligatorisk slutrengøring, Prisen for slutrengøring er den samme pris som rengøringsdepositum.
 

RYGNINGer ikke tilladt i vores udlejningsenheder.


SENGELINNED
: hvis I ønsker at leje sengelinned, bedes det bestilt minimum 2 uger før ankomst.


SKADER
: Udlejeren påtager sig intet ansvar for pludselig opståede skader, men vil drage omsorg for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelsen.

Lejeren er erstatningspligtig for det lejede og erstatningspligtig for evt. skader forvoldt på det lejede eller inventaret i lejeperioden. Evt. skader skal straks anmeldes til udlejer.


STRØMFORBRUG
i hytter afregnes med 3,00 DKK pr. kWh som betales ved afrejse.

VANDFORBRUG (OBS: kun i 4 pers. spa-hytter) afregnes, ved afrejse, med 60 DKK pr. m3 efter forbrug.

 

ÆNDRING / ANNULLERING*

  1. senest 2 måneder før lejemålet påbegyndelse, forbeholder udlejer sig ret til at beregne et ekspeditionsgebyr på 10 % af lejemålets/pakkerejsens samlede pris, dog minimum 1000 DKK

  2. Senest 5 uger før lejemålet påbegyndelse forbeholder udlejer sig ret til at beregne 50 % af lejemålets/pakkerejsens samlede pris, dog minimum 3000 kr.

  3. Senere end 5 uger før lejemålet påbegyndelse, forbeholder udlejer sig ret til at beregne lejemålets/pakkerejsens fulde pris.

  4. Annulleringen/ændringen anses at have fundet sted fra det tidspunkt den skriftligt er kommet udlejer i hænde (brev eller kvitteret mail)

    *: OBS: i uge 24 starter ÆNDRING / ANNULLERING fra punkt 2.

    AFBRUDT OPHOLD: Hvis hele reservationsperioden ikke bliver overholdt, f.eks. ved forsinket fremmøde eller ved afrejse før tid, refunderes intet – uanset genudlejning.
     

Alle priser er inkl. moms. Der tages forbehold for moms- og afgiftsforhøjelser og regne- og tastefejl.

Ved evt. uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer m.h.t. lejemålet gælder dansk rets almindelige regler.

OBS: mindstealder for at reservere er 18 år.

Se også ”Vigtige informationer” på www.familiecamping.dk under fanen Campinghytter.

Ved indbetaling accepteres såvel ovennævnte.

Lejekontrakten er personlig og kan ikke overdrages til andre.